หัวข้อ :  
เอาสารความรู้ประกอบการเรียน งานเขียบแบบช่างยนต์
   
รายละเอียด : 
เรื่องการเขียนแบบภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW)
   
เอกสารแนบ : 
08-06-2012-vn9Rao8Fri93940.docx  
   
วันที่ : 
8/06/2555  เวลา : 09:39:40 am
ผู้ประกาศ :  
นายยุทธภูมิ งามลิ