หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)กลุ่มรหัสวิชา 203
   
เอกสารแนบ : 
14-03-2019-2UerfGLThu100406.pdf  
   
วันที่ : 
14/03/2562  เวลา : 10:04:06 am
ผู้ประกาศ :  
นายณัฐกฤษ ยาใจ