หัวข้อ :  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   
รายละเอียด : 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ วันที 5 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562
   
เอกสารแนบ : 
27-02-2019-xlQZJ5RWed42857.pdf  
   
วันที่ : 
27/02/2562  เวลา : 04:28:57 pm
ผู้ประกาศ :  
นายณัฐกฤษ ยาใจ