หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
   
เอกสารแนบ : 
24-11-2017-7iBJZ3VFri34155.pdf  
   
วันที่ : 
24/11/2560  เวลา : 03:41:55 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย