หัวข้อ :  
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
   
รายละเอียด : 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
   
เอกสารแนบ : 
19-10-2017-sMxOoKhThu34327.pdf  
   
วันที่ : 
19/10/2560  เวลา : 03:43:27 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย