หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่บัญชี
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่บัญชี
   
เอกสารแนบ : 
25-09-2017-hiskgyfMon93605.pdf  
   
วันที่ : 
25/09/2560  เวลา : 09:36:05 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย