หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
   
เอกสารแนบ : 
22-05-2017-A1TzZA2Mon34323.pdf  
   
วันที่ : 
22/05/2560  เวลา : 03:43:23 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย