หัวข้อ :  
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
   
รายละเอียด : 
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
   
เอกสารแนบ : 
15-05-2017-DOX1BjrMon110017.pdf  
   
วันที่ : 
15/05/2560  เวลา : 11:00:17 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย