หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
เอกสารแนบ : 
28-11-2016-yOSOQXWMon10636.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2559  เวลา : 01:06:36 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย