หัวข้อ :  
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
รายละเอียด : 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
เอกสารแนบ : 
16-11-2016-bJ4CVMyWed95949.pdf  
   
วันที่ : 
16/11/2559  เวลา : 09:59:49 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย