หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
   
เอกสารแนบ : 
25-10-2016-V76u9RqTue34507.pdf  
   
วันที่ : 
25/10/2559  เวลา : 03:45:07 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย