ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   
เอกสารเป็นไฟล์ pdf เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ก่อน
   


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th