ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 11/04/2562 ]วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา 2562 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  [  392 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา 2562 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมกับ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในช่วง 7 วันอันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 - 18 เมษายน 2562 ณ ใต้สะพานต่างระดับ วงแหวนรอบ3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้า จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี โดยศูนย์บริการ มีบริการตรวจเช็ครถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ เพื่อความปลอดภัย ให้แก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการโดยแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์
       

 [ 7/02/2562 ]นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมวันนักประดิษฐ์  [  462 ครั้ง ]
 
   นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมวันนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ส่งผลงาน 4 ผลงานได้รับเหรียญเงิน 1 ผลงาน และเหรียญทองแดง 3 ผลงาน
       

 [ 9/01/2562 ]ทีมงานวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัล 3 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมเชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์พลังงาน  [  485 ครั้ง ]
 
   ทีมงานวิทยาลัยเทคนิคสารภี นำทีมโดยครูศุภเกียรติ สุภสินธุ์ ได้รับรางวัล 3 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมเชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์พลังงาน และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนำไปใช้งานจริงของกระทรวงพลังงาน และได้นำเสนอเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน พร้อมกับเสวนาแนวทางการทำสิ่งประดิษฐ์ ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2562
       

 [ 16/12/2561 ]ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์)  [  488 ครั้ง ]
 
   วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 วันนี้ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และประชาชนชาวบ้านเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ และเทศบาลตำบลทาขุมเงิน จังหวัดลำพูน ที่สนใจเครื่องปลิดขั้วผลลำไยพลังงานแสงอาทิตย์ และตู้อบพลังงานอาทิตย์ 4 ชั้นแบบนำพลังงานความร้อนย้อนกลับมาใช้ ที่มาร่วมงานอบรมเพื่อขยายผลในการนำไปใช้งานต่อไป และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ขายได้ และชุมชนนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
       

 [ 7/12/2561 ]ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 2561  [  502 ครั้ง ]
 
   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 2561 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 9 และได้ honor award ประเภทที่ 3 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 -7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 6/12/2561 ]ผลการแข่งขันมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 การประกวดดนตรีไทย ประเภทซอด้วง และประเภทขิม  [  519 ครั้ง ]
 
   ในการแข่งขันมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประเภทดนตรีไทย ได้แก่ ประเภทซอด้วง โดยนางสาวสุขอำพร เขาเขียว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และประเภทขิม ได้รับรางวัลชมเชย
    

 [ 14/11/2561 ]งาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018  [  406 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ ทีมงานวิจัยและสร้างประดิษฐ์ นำทีมโดย นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ หน. วิจัยและสร้างประดิษฐ์ คว้ารางวัลทั้งหมด 4 รางวัล 1.รางวัลรองชนะเลิศระดั บ2 ประเภทอาชีวศึกษา 2.The best Big Bang ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี 3.ประเภทประชาชน 4.ประเภทอุดมศึกษา ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 (ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018) จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ย.2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.
       

 [ 13/09/2560 ]การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ  [  997 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีมาก) ของการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ “CSNP Journal : การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” และ“เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 : วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นำทีมโดย นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ หัวหน้างานวิจัยฯ และคณะทีมงานวิจัยฯ จากผลงาน การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงที่ลดมลพิษทางอากาศ และอื่นๆ
       

 [ 12/07/2560 ]กีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒  [  1028 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ "เขลางค์นครเกมส์" จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม นายชยพล เลาย่าง กับ นายพัชรวิชญ ์แซ่โซ ได้เหรียญทอง. ทีมผสม  นายยะวะโป๊ะ. จูแจสึ กับนายทองดี  สายชลรำไพ. ได้เหรียญเงิน คู่ชาย กีฬามวย นายชรัช มวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. รอรับเหรียญทองแดง นายภูวดล  มวยสากล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก. ได้เหรียญทองแดง


       

 [ 7/07/2560 ]คว้า 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ภาคเหนือ  [  867 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายการที่ 1 ได้รับรางระดับดีมาก จากผลงานเครื่องวัดปริมาณคาร์บอนและแอลกอฮอล์ภายในรถยนต์ พร้อมโล่และเกียรติบัตรเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท รายการที่ 2 รางวัลขวัญใจกรรมการ จากผลงานเครื่องแกะเนื้อมะขามสุก ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท โดยนายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผนและเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


       

 [ 21/11/2559 ]ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากโครงการ Go Further Innovation Scholarship 2016  [  1251 ครั้ง ]
 
   

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบด้วย ๑.เครื่องแจ้งเตือนปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์และแอลกอฮอล์ในรถยนต์ ๒.ระบบปลอดภัยก่อนสตาร์ท เข้าร่วมในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2016 ในหัวข้อ "เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน" โดย ฟอร์ด ประเทศไทย ผลการแข่งขัน ผลงานเครื่องแจ้งเตือนปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์และแอลกอฮอล์ในรถยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผลงานระบบปลอดภัยก่อนสตาร์ท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพมหานคร


       

 [ 4/12/2558 ]รางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  [  2801 ครั้ง ]
 
   สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัล Horner Awards การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในครัวเรือน จากงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
       

 [ 10/02/2558 ]รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557  [  4414 ครั้ง ]
 
    ในวันนี้ 8 ก.พ. 2558 เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน ถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด ประเภทที่ 1 ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ผลการประกวด สิ่งประดิษฐ์ ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้อันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ นายณัฐภพ ยองเพชร นายธนพล จัมปามาลา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข นายชัยวัตร การะเกษ
       

 [ 26/12/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคเหนือ  [  4057 ครั้ง ]
 
   

วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยได้นำสิ่งประดิษเข้าร่วม การแข่งขันสองรายการ ในงาน การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" ระดับภาคเหนือ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ " อันดับสอง "  สิ่งประดิษฐ์ประเภท ที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


       

 [ 30/10/2557 ]ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด  [  4090 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานในการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ให้แก่สถานีตำรวจสารภี โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจสารภี เป็นผู้รับมอบ โดย นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้นำความรู้ที่เรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ในโครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 2 “วิชานี้ไม่มี “A” มีแต่ “ดี” ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อช่วยเหลือสังคมในการแจ้งภัยให้แก่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสารภี โดยมี สวทช.ภาคเหนือ และตำรวจสารภีให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ที่ติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ และเฝ้าติดตามดูแลในระบบส่วนกลางระบบแจ้งภัยตาสับปะรด เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแจ้งภัยให้กับชุมชน ห้างร้าน โดย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาให้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเพื่อคอยดูแลติดตามผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera สถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้งต้องมีการระบุตำแหน่งพิกัด GPS (latitude, longitude) กำหนดชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร โดยมีการกำหนดค่าที่ง่ายผ่านทางส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface, GUI ) ของเครื่อง เมื่อบันทึกค่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง ซึ่งระบบส่วนกลางจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้ง เมื่อคลิกข้อมูลในระบบจะสามารถดูภาพเหตุการณ์ในตำแหน่งต่างๆ ผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพและปรับตำแหน่งของกล้องให้หมุนตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กดปุ่ม Emergency Button สิ่งประดิษฐ์จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางพร้อมถ้าแสดงตำแหน่งพิกัดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอสารภี จำนวน 10 จุด
       

มีจำนวนทั้งหมด 46 รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater