ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเข้าศึกษาต่อ
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส.ปกติ) และ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสาขางาน
ภาค / กลุ่ม
จำนวนที่รับ
1
เครื่องกล
สาขางานยานยนต์ (ช่างยนต์)
ปกติ
60
2
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ปกติ
20
3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ปกติ
20
4
พณิชยการ
สาขางานการบัญชี
ปกติ
30
5
พณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปกติ
20

หมายเหตุ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือกำลังศึกษาจะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561
  ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  • ประมาณการค่าใช้จ่าย 1,720 บาท (แรกเข้า) มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสาขางาน
ภาค / กลุ่ม
จำนวนที่รับ
1
เทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ช่างยนต์)
ทวิภาคี
20
2
เทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
ม.6
20
3
เทคนิคเครื่องกล
สาขาซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
ทวิภาคี
20
4 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ทวิภาคี 15
5 ไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี 20
6 อิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี 20
7 การจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า ทวิภาคี 20
8
การบัญชี
สาขาการบัญชี
ทวิภาคี
20

หมายเหตุ รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  เฉพาะสาขางานการจัดการคลังสินค้า นักศึกษาจะฝึกงาน ณ คลังสินค้า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และระหว่างการฝึกงานจะได้รับทุนการศึกษาวันละประมาณ 180 - 220 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่่กับโครงสร้างและฐานเงินเดือนของบริษัท)
   
  ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  • ประมาณการค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (แรกเข้า) สามารถผ่อนผันได้ มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater