ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ “PTT Engine Tune Up ปี ๒๕๕๘”
หัวข้อ :  
โครงการ “PTT Engine Tune Up ปี ๒๕๕๘”
รายละเอียด :  

วิทยาลัยเทคนิคสารภี  ร่วมกับ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสารภี  ดำเนินการโครงการ “PTT  Engine Tune Up ปี ๒๕๕๘” ให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟสัญญาณ ระบบห้ามล้อ และระบบส่งกำลัง แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์   ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๘  โดยการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ท่านวรกิตติ  ศรีทิพากร   นายอำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิด  โครงการ “PTT  Engine Tune Up ปี ๒๕๕๘”

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
3/04/2558  เวลา : 06:07:43 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
4597 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-lG8EijbFri60747.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-VcunBYMFri60751.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-YlxcI8kFri60755.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-qly9p9BFri60759.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-BQGhKDIFri60803.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-vPftbLlFri60807.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-CvUT1nwFri60811.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-BeK0dhVFri60814.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-Y2ZpX9EFri60818.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-2MJOTBxFri60822.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-ZwhFjzbFri61159.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-TZ8UCxGFri61202.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-cG4NoMlFri61206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-agL4CsVFri61211.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-I8ot8IZFri61214.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-smPORfSFri61219.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-2sgJSgxFri61223.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-aP7HnQeFri61227.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-QNopLzUFri61231.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-uU4KuDEFri61235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-MuBsqN3Fri61327.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-M5jRam4Fri61330.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-mNuxOSAFri61334.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-PAlgDWsFri61338.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-MBePtRbFri61342.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-wpHTwfQFri61346.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-ktd0M98Fri61350.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-vAulYPuFri61354.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-9IlfD69Fri61358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-RsoVUAtFri61402.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-TxJQwKeFri61503.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-s3Tzh31Fri61507.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-WUzZQzYFri61511.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-mYzuHF7Fri61516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-wJZwhqAFri61520.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-yAoPfZ2Fri61524.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-Sb6g6kFFri61528.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-5NCFMruFri61532.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-aE5sxFSFri61536.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-jEN7CtFFri61540.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-YqAqjKqFri61827.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-5K9FZuXFri61831.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-tpElyoZFri61835.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-zqRNJzUFri61839.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-lq83M7IFri61843.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-bKkkQf6Fri61847.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-t6wCbZ5Fri61851.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-A3LpC5oFri61855.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-fJy6uv5Fri61859.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-qtB9DaMFri61903.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-6CUlMWPFri62006.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-IqSFqvSFri62010.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-3RXsgQEFri62014.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-CXm5hoqFri62018.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-6PeLdIpFri62022.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-nechVhrFri62026.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-iG6qSDDFri62031.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-uiYxGnXFri62035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-Cq02oVBFri62039.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-B7lMDZWFri62043.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-0v1Gag4Fri62124.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-r9oAHJkFri62129.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-APQRXloFri62133.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-tkbKDAnFri62137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-EFspU4BFri62141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-04-2015-AP0IU93Fri62145.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater