ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
หัวข้อ :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด :  

นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายอานันต์  เตจะติ  หัวหน้าศูนย์เทศบาลตำบลป่าไหน่ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  ทั้งนี้ได้มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
5/08/2557  เวลา : 08:37:36 pm
ผู้ประกาศ :  
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
4938 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-tBiJqdnTue83736.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-m9rmz5HTue83737.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-u93Jcp2Tue83737.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-im25bClTue83737.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-65ibJD7Tue83737.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-RoiOA9jTue83737.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-NA5GO5KTue83738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-NIRaKLRTue83738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-MDKSFMvTue83738.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-RkiMiK8Tue83738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-92hPAyNTue84035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-BZG7anuTue84035.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-KTA6TKdTue84035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-eti64kWTue84035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-nBDqEDzTue84036.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-wEPMghjTue84036.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-MkswQNHTue84036.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-VJsQFODTue84036.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-gqGRRRhTue84036.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-bT5eFwJTue84037.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-zS6g6dCTue84336.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-kPrOGt9Tue84337.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-sjkfv5VTue84337.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-3p1DT24Tue84337.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-FHG01FUTue84337.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-iBA5cAITue84338.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-D1aN1mrTue84338.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-3vDJ1zyTue84338.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-s6yCbvvTue84339.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-QY4PaVeTue84339.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-yrKAqXFTue84423.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-RjURuz0Tue84424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-ia5XMSiTue84424.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-VD4WZTMTue84424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-GjGe8vETue84424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-812Fp7QTue84425.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-u75TZgiTue84425.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-9JNlr2RTue84425.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-9KYBbJ8Tue84425.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-60CKqUDTue84426.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-vBpSAtATue84506.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-TcsAdpkTue84507.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-fbus6RITue84507.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-EegC050Tue84507.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-QP1pU8sTue84507.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-povs2TbTue84507.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-qm6yGhZTue84508.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-aIuHlt4Tue84508.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-xAKPC9ATue84508.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-GgAuEjoTue84508.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-yUtcp88Tue84557.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-vRsuS0nTue84558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-r9FjOSqTue84558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-eSA4qj1Tue84558.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-KbY31eSTue84558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-nJ3iJrWTue84558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-iWaSZe2Tue84559.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-FjYGMi4Tue84559.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-dTr6vWCTue84559.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-G0gYAnVTue84559.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-vvGcHXqTue84819.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-JQxcgjMTue84820.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-ZFYajd9Tue84820.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-XqlwZdiTue84820.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-zgKj42OTue84820.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-0W0GDTFTue84820.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-9s3TsPQTue84821.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-zwh2FsATue84821.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-mLHSpbiTue84821.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-9cEEOgMTue84821.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-XZ3q1R9Tue84917.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-maUB1boTue84918.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-VCY4jvUTue84918.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-DSaV0CVTue84918.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-sH6jWEBTue84918.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-K1w2GikTue84918.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-mN56uBgTue84919.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-mMLjoEBTue84919.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-apwlSjGTue84919.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-wzkhForTue84919.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-7WG2NEOTue85020.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-uafonAiTue85021.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-ImFIpV7Tue85021.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-KXCNlNkTue85021.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-0M6rly4Tue85021.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-kYTpoUeTue85021.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-rtNYSKoTue85022.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-6YolYBaTue85022.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-IXE1BivTue85022.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-LzRGxuSTue85022.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-u9LnumITue85205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-tMFpffGTue85205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-voB3ftMTue85206.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-lTWhc8FTue85206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-iyQcCOdTue85206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-RbgerfYTue85206.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-7cWTA3BTue85206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-TuBoGzRTue85206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-0GsfVJATue85207.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-goCpuXlTue85207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-FfNMeEhTue85341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-nRXgbYrTue85341.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-vUVBvDxTue85341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-sKjuJGQTue85341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-fT6S6BgTue85341.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-ZkHGvRDTue85341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-gj6TCKnTue85342.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-ih2JF7lTue85342.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-4txBjg4Tue85342.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-5H3qRoNTue85342.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 05-08-2014-gk3DCSGTue85400.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater