ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
หัวข้อ :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
รายละเอียด :  
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจากนายถวิล ไชยวุฒิ นายยกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก มาเป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในครั้งนี้ด้วย ณ วัดกู่แดง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
15/07/2557  เวลา : 05:41:35 pm
ผู้ประกาศ :  
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
5248 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-FTsHHdzTue54135.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-gROqK5FTue54135.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-wwm7ES0Tue54135.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-pa7TjIDTue54136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-FqgdqWaTue54136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-pVeZrrxTue54136.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-EbiqUL4Tue54136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-jwOSptLTue54136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-OU7jRgrTue54137.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-cyvUWcnTue54137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174338IMG_0011.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174339IMG_0012.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174339IMG_0013.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174340IMG_0014.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174340IMG_0015.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174341IMG_0016.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174341IMG_0017.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174342IMG_0018.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174342IMG_0019.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174342IMG_0020.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174342IMG_0021.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174343IMG_0022.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174343IMG_0023.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174343IMG_0024.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174344IMG_0025.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174344IMG_0026.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174345IMG_0027.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174345IMG_0028.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174346IMG_0029.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174346IMG_0030.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174414IMG_0031.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174414IMG_0032.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174414IMG_0033.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174415IMG_0034.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174415IMG_0035.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174415IMG_0036.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174415IMG_0037.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174416IMG_0038.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174416IMG_0039.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174416IMG_0040.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174416IMG_0041.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174417IMG_0042.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174417IMG_0043.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174417IMG_0044.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174417IMG_0045.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174418IMG_0046.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174418IMG_0047.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174418IMG_0048.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174419IMG_0049.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174419IMG_0050.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174437IMG_0051.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174437IMG_0052.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174437IMG_0053.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174437IMG_0054.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174438IMG_0055.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174438IMG_0056.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174438IMG_0057.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174439IMG_0058.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174439IMG_0059.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174439IMG_0060.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174439IMG_0061.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174440IMG_0062.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174440IMG_0063.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174440IMG_0064.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174440IMG_0065.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174441IMG_0066.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174441IMG_0067.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174441IMG_0068.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174441IMG_0069.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174442IMG_0070.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174501IMG_0071.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174501IMG_0072.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174501IMG_0073.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174502IMG_0074.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174502IMG_0075.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174502IMG_0076.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174502IMG_0077.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174503IMG_0078.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174503IMG_0079.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174503IMG_0080.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174503IMG_0081.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174504IMG_0082.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174504IMG_0083.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174504IMG_0084.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174505IMG_0085.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174505IMG_0086.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174505IMG_0087.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174505IMG_0088.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174506IMG_0089.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174506IMG_0090.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174507IMG_0091.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174507IMG_0092.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174508IMG_0093.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174508IMG_0094.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174508IMG_0095.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174509IMG_0096.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174510IMG_0097.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174510IMG_0098.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174511IMG_0099.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174511IMG_0100.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174525IMG_0101.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174525IMG_0102.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174525IMG_0103.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174525IMG_0104.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174526IMG_0105.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174527IMG_0106.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174527IMG_0107.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174527IMG_0108.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174528IMG_0109.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174528IMG_0110.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174528IMG_0111.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174529IMG_0112.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174530IMG_0113.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174530IMG_0114.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174531IMG_0115.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174531IMG_0116.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174532IMG_0117.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174532IMG_0118.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174533IMG_0119.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174533IMG_0120.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174534IMG_0121.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174534IMG_0122.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2014-174534IMG_0123.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
18.206.194.83

+
ขณะนี้
:
18
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
570
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9462
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
161681
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail : Varapon@gmail.com
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater