ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัด
หัวข้อ :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัด
รายละเอียด :  

นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอานันต์  เตจะติ  หัวหน้าศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  ทั้งนี้ได้มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
2/06/2556  เวลา : 02:09:10 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
5540 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-KkODwSSSun20910.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-jHQDfypSun20910.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-0f0NdIRSun20910.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-6bRlqoESun20911.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-v5ZnpXGSun20911.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-mYDQTOGSun20911.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-W6cBBgmSun20911.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-Qm4lilLSun20911.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-D2jE8PcSun20912.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-UfkBLKaSun20912.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-lVnm0cxSun21013.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-nJLVnyYSun21013.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-Df00eTrSun21013.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-KmufLBbSun21013.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-Ez4RP5wSun21014.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-GXCxcCaSun21014.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-NBRdTc3Sun21014.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-t2MWdFOSun21014.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-FVNhm7pSun21014.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-nSluGpiSun21015.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-TaHJiOFSun21046.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-u4RDzNySun21047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-InFPlx5Sun21047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-gd3wzhzSun21047.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-VAL0UPySun21047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-B5IGIwKSun21047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-XqZtdI3Sun21048.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-uZEPGsGSun21048.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-whEomAVSun21048.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-2QSuxx8Sun21048.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-RtQ4t4oSun21117.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-oa9p3yFSun21117.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-lqCdLR1Sun21117.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-toqzfecSun21118.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-zGNhULbSun21118.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-ZbvhQtgSun21118.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-oXEBj8CSun21118.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-IHFPTuCSun21118.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-fIATEeZSun21119.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-MOslktDSun21119.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-lCKfGxFSun21148.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-J3YOLuhSun21149.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-1CbQtEvSun21149.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-Swv4EOCSun21149.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-pSO19h3Sun21149.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-N3giKEmSun21149.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-dwxKENWSun21150.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-Xh1EjoESun21150.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-fHXmRbvSun21150.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-a2FSJMRSun21150.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-V4DcHJySun21221.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-L0g85KZSun21221.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-a0zRtxvSun21222.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-fgQiAsTSun21222.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-WQatTuuSun21222.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-TyVK9pcSun21222.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-gEWZwQhSun21222.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-PFpg2N0Sun21223.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-3TlVFiiSun21223.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-kaMR10OSun21223.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-n0AdpkkSun21254.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-aSAc2dJSun21254.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-SZ2EW8pSun21254.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-D1jNEOHSun21254.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-TY9itcLSun21255.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-GY9Tb6CSun21255.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-pVgERn0Sun21255.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-NprKMqtSun21255.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 02-06-2013-NdglIGJSun21255.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater