ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ"๑๒๐ ปี มหาดไทย ท้องถิ่นร่วมใจบริการประชาชน"
หัวข้อ :  
ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ"๑๒๐ ปี มหาดไทย ท้องถิ่นร่วมใจบริการประชาชน"
รายละเอียด :  

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ"๑๒๐ ปี มหาดไทย ท้องถิ่นร่วมใจบริการประชาชน" ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเมืองลัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
20/05/2556  เวลา : 05:30:19 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
5352 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-STLyLvfMon53019.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-3cL6t4rMon53020.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-d2qe6i2Mon53020.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-fBsNZeZMon53020.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-s8xDfMqMon53020.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-iTFOXrNMon53020.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-pLCzFXcMon53021.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-7UunaP0Mon53021.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-HtUGT06Mon53021.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-Q1hWMBAMon53021.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-m7JpfdXMon53108.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-8nVNgBJMon53108.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-t6PpHnOMon53108.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-IPwF9P6Mon53108.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-KsG253IMon53109.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-8xcN3rpMon53109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-DUAaayiMon53109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-sCFWtYRMon53109.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-87ujYcDMon53109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-55oYpCOMon53110.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-dHUkGgLMon53144.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-MshIgpyMon53144.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-GukOy7wMon53144.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-lggmnuMMon53144.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-sta1BbeMon53144.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-GYhplTpMon53145.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-GuTFCzrMon53145.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-ALiqYwwMon53145.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-xfyMXF5Mon53145.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-yoVC1d4Mon53145.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-Fi8LH8yMon53220.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-2ReQbn3Mon53220.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-8MRDgoEMon53220.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-P5Ri48fMon53220.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-VotTNjjMon53221.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-6ALLjd8Mon53221.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-t7SbX3KMon53221.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-nyMaGdDMon53221.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-koQvgGvMon53221.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-OrlAEA5Mon53222.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-clZobjcMon53253.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-BkA7UApMon53254.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-SBgdlfXMon53254.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 20-05-2013-SNJyqQKMon53254.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater