ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒน
หัวข้อ :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒน
รายละเอียด :  

นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเเชียงใหม่ โดยมีนายศุภเกียรติ  สุภสินธุ์  หัวหน้าศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  ทั้งนี้ได้มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ 

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
29/04/2556  เวลา : 04:09:31 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
5998 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-vYQN5dsMon40931.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-8QC5AGdMon40931.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-HjmS7rSMon40932.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-cw7i5g5Mon40932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-Pu3d078Mon40932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-T00hwDTMon40932.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-JUYdtxyMon40932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-xlahyRxMon40932.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-WIxy9mdMon40933.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-1KJUy0MMon40933.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-NFjqatdMon41047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-N9i8eC2Mon41047.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-PqRNkrvMon41047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-jjuSzLjMon41047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-ssuK711Mon41047.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-kRlB22tMon41047.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-z8CeZg8Mon41048.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-wxJw2mFMon41048.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-HthnWEnMon41048.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-eoXL6xSMon41048.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-mkE3GiSMon41130.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-UJ7pKBxMon41130.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-h5GmV30Mon41130.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-vLeOBZiMon41131.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-DjiGvBpMon41131.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-ZMv1zb5Mon41131.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-EeNhQe8Mon41131.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-WdllUyNMon41131.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-dcWsKsTMon41132.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-Plg3uaRMon41132.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-fmM7HldMon41223.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-oIqaxv9Mon41223.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-4Ah7NjcMon41223.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-QpbbsCGMon41224.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-ri5icr8Mon41224.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-jrGfT5mMon41224.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-giaAa32Mon41224.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-weHcyIGMon41224.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-JeylbuVMon41224.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-vL6A6lnMon41225.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-lHU1TE4Mon41317.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-9IJ5mmAMon41318.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-RvZ7wugMon41318.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-EeAgu6tMon41318.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-xwCYHrrMon41318.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-7uIsYqdMon41318.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-JieiXNDMon41319.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-Jynp7xkMon41319.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-SwP8S7bMon41319.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-doTgWJEMon41319.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-rHIUEzfMon41415.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-6IB65zbMon41415.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-UL8og67Mon41416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-mUycszoMon41416.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-bf1m28wMon41416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-2t3cG1gMon41416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-YavJhTuMon41416.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-oYcSYE6Mon41417.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-Q48uwaUMon41417.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-1iVXuheMon41417.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-QXwV9TGMon41514.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-5eJ28PKMon41515.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-g2oydWAMon41515.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-ux3cdf7Mon41515.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-wVc7fT3Mon41515.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-78qTYVyMon41515.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-mMwyrBqMon41516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-OX1a6OTMon41516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-qy8yCF1Mon41516.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-ZMOSec5Mon41516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-bNNo5PWMon41614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-c6DlW04Mon41614.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-RJLJKD6Mon41615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-4AnR23pMon41615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-X6uyQPeMon41615.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-xCZgmZNMon41615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-tEncivEMon41615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-HpDFbybMon41615.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-e7tMtIQMon41616.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-UPHEWaQMon41616.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-Ktl0usyMon41728.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-cfBH9JZMon41728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-OnV4IH1Mon41728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-TOEvWdcMon41728.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-pstwRYyMon41729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-TBqQZV4Mon41729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-t1m2kapMon41729.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-B6UqxzlMon41729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-1zCdVHPMon41729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-dUZw9ukMon41730.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-sYTOolCMon41805.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-Ss03CxaMon41805.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-jAPkokLMon41805.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-FGyANSUMon41805.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-0dLVKr6Mon41805.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 29-04-2013-LoeMqogMon41805.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater