ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Centerศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จ
หัวข้อ :  
การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Centerศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จ
รายละเอียด :  
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการ Fix it Centerศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖  ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
25/04/2556  เวลา : 10:46:22 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
5888 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-nuojUVeThu104622.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-yi4gdyGThu104622.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-anPzHNXThu104622.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-2BQkM1fThu104623.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-FRVjednThu104623.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-oAVYrtiThu104623.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-HbZn8ljThu104623.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-IvygpnCThu104623.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-WPvt0ahThu104624.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-wbJtzWwThu104624.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-QjGMZNrThu104737.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-CUnzwqTThu104737.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-8CCdFVFThu104738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Q6uCk2HThu104738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-EjJKghlThu104738.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-ssghL5bThu104738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-mEYBLBTThu104738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-enYtQHgThu104739.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-H6EJHM8Thu104739.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-3wVym7SThu104739.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-nS4lkTHThu104811.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-0RCfAM9Thu104812.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-PFZO1bQThu104812.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-pLSOFlsThu104812.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-2rhOJuuThu104812.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-N6Pq3FjThu104812.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-86dxCDKThu104813.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-FsWIoLSThu104813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-xR9VjnzThu104813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Ba5yw5lThu104813.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-KcGNUaRThu104847.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-C5cTeAqThu104848.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-tbEEzLzThu104848.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-DJFAWcPThu104848.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-xvIVyPnThu104848.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-m814oJxThu104848.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-HLmZeqrThu104849.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-wqZs8WbThu104849.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-P9I1BpGThu104849.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-kPhPFZeThu104849.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-EaWz1P8Thu104925.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-CkjE4p1Thu104925.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-x2La4YOThu104926.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-hFP7f9sThu104926.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-QXWXNOTThu104926.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-6wPqT38Thu104926.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-2cHXK44Thu104926.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-vs8tuIrThu104927.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-hIvmZ5WThu104927.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-1Wo1Qf9Thu104927.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-5pVCcXiThu105005.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-U9j5SMUThu105005.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-AR6o7iIThu105005.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-DBSmvUFThu105005.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-rP1ZKK7Thu105006.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-W4SVaIRThu105006.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-OjWOTvZThu105006.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-5NdMl4HThu105006.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-fDgYU46Thu105006.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-D8YzdIoThu105007.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-9L5282WThu105041.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-WkwSVPDThu105041.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-hZ1wtR5Thu105041.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-VtVPDDrThu105041.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-LXVrFOeThu105041.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-QYxNSkiThu105042.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-A7RyyaMThu105042.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-S7CfJjyThu105042.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-WP9PoOSThu105042.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-T2khl0KThu105042.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-WaP4482Thu105115.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-hmwgxHMThu105115.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-592DEfwThu105115.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Jjx0xhzThu105115.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-tEPXlsAThu105116.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-7BchvvxThu105116.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-eMfnATuThu105116.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-ftkhJ44Thu105116.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Km8W5MeThu105116.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-uGDKpcoThu105117.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-f1VbrdCThu105151.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-vF2lfh1Thu105151.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-FV7oxy4Thu105152.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-rA43iVXThu105152.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-ovZPHrNThu105152.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Q48wzHKThu105152.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Wmo0vPIThu105152.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-YHs58a2Thu105153.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-guL9eUqThu105153.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-rkLciClThu105153.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-QUQD59OThu105228.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Y3ZNd0CThu105228.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-CUCYvPXThu105228.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-BBeZVtqThu105228.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-K2o9F4cThu105228.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-zGHu7deThu105229.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-05gcdVKThu105229.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-p4lrtbnThu105229.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-hq3XBn0Thu105229.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-BJeiqaAThu105229.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-QKFsycMThu105302.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-I0130evThu105303.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-oONn3CsThu105303.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-9TCDLOLThu105303.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-Pu1pagNThu105303.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-zh8SviLThu105303.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-k0OoK1fThu105304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-b66lMh8Thu105304.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-8HzVwJfThu105304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-AeFU0RiThu105304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-6ZA94n3Thu105325.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-KKGIwnyThu105325.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-HZ3WPnaThu105325.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-DT6gx0SThu105325.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 25-04-2013-828wuZfThu105325.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
17
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater