ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix ix Center ศูนย์เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อ :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix ix Center ศูนย์เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด :  
นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี  เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอานันต์ เตจะติ หัวหน้าศูนย์เทศบาลตำบลอินทขิล เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลอินทขิล
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
10/04/2556  เวลา : 10:48:16 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
5898 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-aKrgl7LWed104816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-xHMqdJQWed104817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-fZUABstWed104817.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-g8OotcHWed104817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-zSOUhsWWed104817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-6SBrq9gWed104817.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-V2hSIiLWed104818.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-u9wJx2QWed104818.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-ZyD5BPUWed104818.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-Xs5WNZHWed104818.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-SuFxaWoWed104920.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-FHhX2KYWed104920.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-mDnAgTSWed104921.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-rNmgpd0Wed104921.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-aPfjdjGWed104921.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-gQUewOkWed104921.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-p8KHlnRWed104921.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-LDh7nLcWed104922.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-z6YIPDyWed104922.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-PuqbsPmWed104922.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-M3VhR86Wed104953.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-PukSihaWed104953.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-fJWKSKYWed104953.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-vn0U5F5Wed104953.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-PnjpKRxWed104954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-pfZcKzcWed104954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-zIwC0JbWed104954.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-XoN0KS3Wed104954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-4myeHPwWed104954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-CH9zO4sWed104955.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-BH3EaPQWed105054.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-c3XqTB9Wed105054.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-xG4CYvaWed105054.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-FGgbpAzWed105054.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-kpDK94GWed105054.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-9Q9fXpeWed105055.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-FiIuV1uWed105055.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-wCiIsEBWed105055.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-k633E5OWed105055.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-1C09PmmWed105055.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-CuwkyZ1Wed105130.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-O78eoXvWed105130.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-MTjCNgKWed105130.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-MXr2ORzWed105131.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-r8nzqXoWed105131.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-zix2sPiWed105131.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-EDOiiUMWed105131.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-bB8UXfRWed105131.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-BKTV3xHWed105132.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-sMlvbfBWed105132.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-urWtQjCWed11848.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-4RMB0zEWed11848.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-jHPCN4BWed11848.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-P9zyupAWed11848.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-7v6e2spWed11848.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-NYWylVmWed11849.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-qWA7JLHWed11849.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-lk8bGFoWed11849.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-Mj1fipWWed11849.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-2ftukipWed11849.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-sf6twydWed11916.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-nZoAmiOWed11916.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-6Ug3JyfWed11916.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-IqbPtedWed11916.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-hSICvr1Wed11916.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-rmCE2UmWed11917.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-WeLLr6uWed11917.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-Negu0t1Wed11917.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-u7dLDPeWed11917.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-8dVd7JbWed11917.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-rs4j9fSWed12234.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-BZTCcdEWed12234.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-sHyxF1cWed12234.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-UElioZpWed12234.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-HQjb4X3Wed12235.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-KYflmwtWed12235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-9CpOrDWWed12235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-zUMzCsgWed12235.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-3eOrUf4Wed12235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-j9VkuHpWed12236.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-wl6WomhWed12244.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-2Vn7zNjWed12244.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-7oxeiVNWed12244.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-bOavZGjWed12245.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-czAYH5aWed12245.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-gNilEBFWed12245.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-mpUhkVCWed12245.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-Ea1EEGsWed12245.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-7XXe2C4Wed12245.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-JTsEXf8Wed12246.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-Crnd1k2Wed12323.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-tXJGWt2Wed12323.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-R8gV8kvWed12323.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-KzldXRhWed12324.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-xSkySbMWed12324.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-ZF4bWMSWed12324.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-wwOnWlKWed12324.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-jqq701eWed12324.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-GXAPRwRWed12325.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-1I0ojOUWed12325.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-xNYSdmUWed12358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-QONb0f1Wed12358.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-xKjco7JWed12358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-blqP42PWed12358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-dQTvvSsWed12359.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-GKLIA3AWed12359.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-OUnHMrVWed12359.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-853QVgAWed12359.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-GlXE7MFWed12359.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-S1mH0O7Wed12400.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-MqjGHcAWed12432.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-T3NjtHbWed12432.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-gXWf74FWed12432.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-HTJjeqMWed12432.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-DYJLCEkWed12432.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-X2xwR8nWed12433.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-XJiqYn0Wed12433.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-aouOMUfWed12433.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-04-2013-F8cyOzKWed12433.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
445
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6800
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159019
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater