ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การตกแต่งเทียนเข้าพรรษา
หัวข้อ :  
การตกแต่งเทียนเข้าพรรษา
รายละเอียด :  
คณะครู-เจ้าหน้าที่ร่วมกันตกแต่งเทียนเข้าพรรษาเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับทางอำเภอสารภีในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
15/07/2554  เวลา : 10:31:53 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
1748 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-jPFJkZuFri103153.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-1hp6gDnFri103153.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-HKh18rsFri103153.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-HsznheIFri103153.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-6AxxvERFri103154.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-zOYfXu0Fri103154.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-9ksBx37Fri103154.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-xGeTM8hFri103154.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-UxqaO6OFri103154.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-I525irVFri103155.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-PwFMO6cFri103340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-ym4OPkCFri103340.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-xd5MDp8Fri103340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-yvCvZl1Fri103340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-t9arzkSFri103341.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-WGNbnzVFri103341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-C3B0OhoFri103341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-C951qTlFri103341.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-35BfFWwFri103341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-JyvwRxsFri103341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-SizoGSXFri103509.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-9KbYfsHFri103509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-49bJjKrFri103509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-GwIbU5ZFri103509.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-ROCC73WFri103509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-TgB7CBLFri103510.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-Izi9aoJFri103510.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-ruYQXSWFri103510.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-LuZ8uPUFri103510.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-cpy3H8HFri103510.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-oDiL3UNFri103625.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-yGnEbHcFri103625.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-sFpan8OFri103626.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-tvYeqLGFri103626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-TM22yveFri103626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-chSinscFri103626.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-n9r0bfVFri103626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-GiB3AKqFri103626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-pM0IX4BFri103627.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-fPB5NuoFri103627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-t7GJ34QFri103750.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-vZ2J59QFri103750.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-0OXdeIlFri103750.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-zC8UbDVFri103750.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-qxyyZ97Fri103751.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-X2Px00ZFri103751.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-syBdA8uFri103751.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-oETkK62Fri103751.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-UixHwFRFri103751.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-GiGzlPGFri103752.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-E21FY7KFri103905.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-5R557I0Fri103906.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-GBeTcKCFri103906.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-0V7QauQFri103906.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-9zXzD0OFri103906.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-JFvjnOhFri103906.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-jygQ1PTFri103907.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-njVZ4x7Fri103907.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-Ckf5sAFFri103907.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 15-07-2011-FZY3zROFri103907.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.242.71.180

+
ขณะนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
72
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1754
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
8884
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
114163
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater