ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 25/11/2558 ]โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘  [  107 ครั้ง ]
 
   ทางงานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ในการได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากในการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 20/11/2558 ]พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  [  142 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้กล่าวต้อนรับนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี และนายศุวสิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อท่านประธานในพิธี

       

 [ 20/11/2558 ]พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงให  [  116 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประธานกล่าวเปิดงานและนายจตุรนต์ แสนโซ้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อท่านประธานในพิธี

       

 [ 20/11/2558 ]งานแสดงผลงานของนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวย  [  111 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาเสริมสวย นำโดยท่านอาจารย์ยงยุทธ วิริยะพานิชภักดี  ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวย แสดงผลงานจากการเรียนม้วนแกน ดัด การสระผม การไดร์ผม การซอยผม การแต่งหน้า การเกล้าผม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี      
       

 [ 20/11/2558 ]"เลือดอาชีวะสร้างสรรค์ รวมพลังสามัคคี มุ่งทำดีสู่งสังคม"  [  118 ครั้ง ]
 
   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 19/11/2558 ]พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  [  59 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ได้กล่าวต้อนรับนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประธานกล่าวเปิดงานและนายศุวสิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อท่านประธานในพิธี

       

 [ 18/11/2558 ]พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  [  26 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
       

 [ 18/11/2558 ]เปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  [  18 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ไม่มีรูปภาพ

 [ 14/11/2558 ]การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  136 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
       

 [ 19/06/2558 ]การอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ เชียงใหม่  [  2505 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่


       

 [ 19/06/2558 ]การอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน  [  1394 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดการอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 19/06/2558 ]การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  1335 ครั้ง ]
 
   
ทางงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ทำการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 22/05/2558 ]พิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner"  [  1593 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมกับองค์การพีเอช-เจแปน ประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้ทำพิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner" ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านกงสุลใหญ่ซินยา อาโอกิ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน นำโดยนายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
       

 [ 6/05/2558 ]ออกศูนย์บริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุเพลิงใหม้  [  1324 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี นำโดยนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู นักศึกษา ออกบริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่ประสบเหตุเพลิงใหม้ชุมชน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
       

 [ 6/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๒  [  389 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม Walk Rally จำนวน 12 ฐาน
       

 [ 4/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  438 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่านรองผู้อำนวยการนายสุวศิน บุพพโก ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และได้รับเกียรติจากงานจราจร สภ.สารภี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และบุคลากรจากโรงพยาบาลสารภีมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๑
       

 [ 4/05/2558 ]การลงทะเบียนรายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  [  390 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการลงทะเบียน รายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

       

 [ 18/04/2558 ]ตรวจเยี่ยมศูนย์ ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย  [  368 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการประชาชน ตู้ยามป่าแดด สภ.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พ.ต.อ.กิติสาร แก้วประดับ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ คณะตรวจประเมินกิจกรรม สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ
       

 [ 10/04/2558 ]ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย  [  334 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการประชาชน ตู้ยามป่าแดด สภ.สารภี ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นจุดบริการจุดแรกก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่ ในการเปิดศูนย์บริการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อท่านประธาน

       

 [ 10/04/2558 ]ประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  [  308 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองเนื่องในวันวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

มีจำนวนทั้งหมด 355 รวมทั้งหมด : 18 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.160.131.16

+
ขณะนี้
:
25
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
78
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2090
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
21788
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
103455
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater