ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 11/04/2557 ]อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  [  26 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ศูนย์ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน"  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ ๑๑  เมษายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗ ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  ในการเปิดศูนย์บริการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสถิต  เลาหเจริญยศ  รองอธิบดีกรมทางหลวง  นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  นายอำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ให้การตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ


       

 [ 10/04/2557 ]ประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  [  30 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ   เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองเนื่องในวันวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 10/04/2557 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  19 ครั้ง ]
 
   ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้สรุปโครงการ ผลงาน รางวัลดีเด่นต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับทางคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
       

 [ 19/03/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Ene  [  134 ครั้ง ]
 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Energy Innovation for Green Globe 2013) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าบางประกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.นายณัฐภพ ยองเพชร 2.นายทักษกร น้อยพรม และ 3.นายกมล แสงคำ โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ และนายสุภาพ ไหวหลวง
       

 [ 3/03/2557 ]การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  [  195 ครั้ง ]
 
   
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์ โดยมีนายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอานันต์  เตจะติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 3/03/2557 ]นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ  [  137 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ มีสุข ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไฟกระพริบจราจรควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว และได้นำสิ่งประดิษฐ์ร้านค้าตาสับปะรด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อเทคโนโลยีแจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัย นำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง CGV HALL โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และได้รับทุนเพื่อต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์
       

 [ 27/02/2557 ]นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัย  [  89 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัย โดยใช้เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยที่นักศึกษาสร้างขึ้น ร่วมกับสภากาชาดไทยและสภากาชาดสากล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
       

 [ 25/02/2557 ]โครงการทำบุญวิทยาลัยฯ (วันสถาปนา) และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีก  [  236 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดโครงการทำบุญวิทยาลัยฯ (วันสถาปนา) และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้อำนวยการ นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็นประธาน และมีคณะรองผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา
       

 [ 21/02/2557 ]กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  [  286 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกีฬาสีภายวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

       

 [ 19/02/2557 ]สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา  [  117 ครั้ง ]
 
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแนะแนวทาง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปรับปรุงแก้ไขผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ให้มีความชาญฉลาด และทันสมัย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก
       

 [ 12/02/2557 ]รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  [  192 ครั้ง ]
 
   ในวันนี้ (9 ก.พ. 57) เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด มี ประเภทที่ 1 ร้านค้าตาสับปะรด ,ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ ผลการประกวด สิ่งประดิษฐ์ ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Award ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ นายณัฐภพ ยองเพชร นายธนพล จัมปามาลา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข นายดนพัทธ์ ปัญญาชัย
       

 [ 12/02/2557 ]แข่งขันทักษะระดับชาติ อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  [  103 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 3 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการออกแบบ Web Page ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายณัฐกุล รายเงิน นายณรงค์ชัย อินทะนนท์ ครูผู้ควบคุม นายกฤษณะ มีสุข
       

 [ 10/02/2557 ]การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย  [  85 ครั้ง ]
 
   สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการอบรม "ขับขี่ปลอดภัย" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Dealer One School ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด โดยทางบริษัทสหพานิชเชียงใหม่เป็นตัวแทนในการจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ กฏจราจรอย่างถูกต้อง
       

 [ 30/01/2557 ]การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา วันที่ ๒  [  148 ครั้ง ]
 
   การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา รอบ ๓ วันที่ ๒ ทางคณะผู้ประเมินได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนมัธยม สถานประกอบการ ศิษย์เก่า และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามแผนกวิชาต่างๆ อาคารสถานที่ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 29/01/2557 ]การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา  [  127 ครั้ง ]
 
   ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา รอบ ๓ ในการนี้ทางคณะผู้ประเมินได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

มีจำนวนทั้งหมด 285 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.237.134.62

+
ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
18
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
46
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
852
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5915
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
66769
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater