ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 7/10/2557 ]ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่  [  88 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมต้อนรับนายจตุรนต์ แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการท่านใหม่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และพร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
       

 [ 25/09/2557 ]การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  [  100 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
       

 [ 17/09/2557 ]โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องกลอัตโนมัติ CNC LATHE, CNC MILLING และโปรแกรม ART CAM  [  148 ครั้ง ]
 
   

ทางแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องกลอัตโนมัติ CNC LATHE, CNC MILLING และโปรแกรม ART CAM เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยวิทยากร นายนพปฎล อัจนารมย์วาท ตัวแทนจากบริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม


       

 [ 17/09/2557 ]นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  [  89 ครั้ง ]
 
   

นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ ครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการเปิดพิธี ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


       

 [ 17/09/2557 ]โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องฉีดพลาสติก 3 มิติ (3 D PRINTER)  [  85 ครั้ง ]
 
   

ทางแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องฉีดพลาสติก 3 มิติ (3 D PRINTER) ให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยมีวิทยากร นาย สมรรถพร อุนจะนำ นาย อนุชา พัฒนาวงศ์กร ตัวแทนจาก หจก.แอดวานช์ ไอเดีย เมคคาทรอนิกส์


       

 [ 17/09/2557 ]โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  [  72 ครั้ง ]
 
   แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ บริษัท อีจิซเทค จำกัด
       

 [ 1/09/2557 ]โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  [  124 ครั้ง ]
 
   ทางฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา  ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรมาบรรยายในโครงการดังกล่าว
       

 [ 27/08/2557 ]งานประชุมผู้ปกครอง ครูแนะแนวโรงเรียนและระบบเครือข่ายประประสัมพันธ์ชุมชน การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศ  [  128 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ครูแนะแนวโรงเรียนและระบบเครือข่ายประประสัมพันธ์ชุมชน การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มากล่าวเปิดงานต้อนรับกล่าวต้อนรับคณะจากบริษัท CP ALL คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา
       

 [ 27/08/2557 ]โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการเข้าค่าย DAY-CAMP  [  111 ครั้ง ]
 
   

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ดำเนินโครงการโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการเข้าค่าย DAY-CAMP ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายสุวศิน  ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


       

 [ 8/08/2557 ]กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕จ  [  248 ครั้ง ]
 
   
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคสารภี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ในวัน ศุกร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 8/08/2557 ]การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taiwan Shoufu University  [  177 ครั้ง ]
 
   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taiwan Shoufu University เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามสาขางานต่างๆ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗


       

 [ 21/07/2557 ]ร่วมพิธีถวายราชดุดีและทบทวนคำปฎิญาณวันลูกเสืออากาศครบรอบปีที่ ๕๐  [  201 ครั้ง ]
 
   กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชดุดีและทบทวนคำปฎิญาณวันลูกเสืออากาศครบรอบปีที่ ๕๐ ณ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       

 [ 10/07/2557 ]กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  [  321 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าแคโยง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน
       

 [ 7/07/2557 ]ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน  [  216 ครั้ง ]
 
   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะ  National tseng-Wen Senior Home Economic & Commercial Vocational High School, National Chiatung Agricultural Vocational Senior High School, National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School, National Cishan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School, National Feng-Hsin Senior High School and Rotary Club,Taiwan  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 1/07/2557 ]การประเมินโครงการสร้างเสริมคุรภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ภาคเหนือ  [  199 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเสริมคุรภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการได้ทำการตรวจหลักฐาน/ร่องรอยเอกสาร โครงการต่างๆ ในการนี้นายวิศาล  วัชรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ผลงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการได้รับทราบ


       

 [ 30/06/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน  [  229 ครั้ง ]
 
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายณัฐภพ ยองเพชร นายภานุวัฒน์ ศรีรักษา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 โดย “วันนักประดิษฐ์”มีเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ ตลอดจน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจการประดิษฐ์ ดังนั้น จึงเป็นที่มุ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมรการพัฒนาประเทศ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป
       

 [ 28/06/2557 ]การประกวดร้องเพลงและประกวดดาวเดือน ต้านภัยยาเสพติด  [  224 ครั้ง ]
 
   โครงการประกวดร้องเพลงและประกวดดาวเดือน ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการ To Be Number One มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไทยสากล ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาจากทุก ๆ สาขาวิชาให้ความสนใจและเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก
       

 [ 28/06/2557 ]กิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ  [  231 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ลานพระวิษณุและอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาซึ่งในพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมได้จัดชุดเครื่องเซ่นบวงสรวงต่างๆ อย่างครบครัน ประกอบไปด้วยชุดบายศรี ผลไม้ต่าง ๆ เครื่องสังเวย เครื่องมัจจะมังสาหาร และพราหมณ์เสกแป้งเจิม-ทำน้ำมนต์ สำหรับเจิมเครื่องมือและเหล่าศิษย์ และพิธีครอบแด่สานุศิษย์ พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และมีการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อนำมาไหว้ครู ซึ่งเครื่องสักการะในวันไหว้ครู เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน ความดีงามที่แสดงต่อครู อาจารย์
       

 [ 24/06/2557 ]การอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ เชียงใหม่  [  188 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มาเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

       

 [ 15/06/2557 ]การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557  [  253 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี นำด้วย รองผู้อำนวยการนายสุวศิน ปูนพโก นำทีมนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเภทกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน มี ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย มวยไทย และมวยสากล
       

มีจำนวนทั้งหมด 308 รวมทั้งหมด : 16 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.235.29.110

+
ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
62
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1990
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
17791
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
78645
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater