ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 19/06/2558 ]การอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ เชียงใหม่  [  1568 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่


       

 [ 19/06/2558 ]การอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน  [  779 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดการอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 19/06/2558 ]การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  681 ครั้ง ]
 
   
ทางงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ทำการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 22/05/2558 ]พิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner"  [  931 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมกับองค์การพีเอช-เจแปน ประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้ทำพิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner" ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านกงสุลใหญ่ซินยา อาโอกิ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน นำโดยนายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
       

 [ 6/05/2558 ]ออกศูนย์บริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุเพลิงใหม้  [  745 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี นำโดยนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู นักศึกษา ออกบริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่ประสบเหตุเพลิงใหม้ชุมชน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
       

 [ 6/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๒  [  309 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม Walk Rally จำนวน 12 ฐาน
       

 [ 4/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  309 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่านรองผู้อำนวยการนายสุวศิน บุพพโก ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และได้รับเกียรติจากงานจราจร สภ.สารภี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และบุคลากรจากโรงพยาบาลสารภีมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๑
       

 [ 4/05/2558 ]การลงทะเบียนรายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  [  266 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการลงทะเบียน รายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

       

 [ 18/04/2558 ]ตรวจเยี่ยมศูนย์ ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย  [  256 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการประชาชน ตู้ยามป่าแดด สภ.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พ.ต.อ.กิติสาร แก้วประดับ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ คณะตรวจประเมินกิจกรรม สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ
       

 [ 10/04/2558 ]ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย  [  245 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการประชาชน ตู้ยามป่าแดด สภ.สารภี ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นจุดบริการจุดแรกก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่ ในการเปิดศูนย์บริการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อท่านประธาน

       

 [ 10/04/2558 ]ประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  [  209 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองเนื่องในวันวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 10/04/2558 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  179 ครั้ง ]
 
   ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้สรุปโครงการ ผลงาน รางวัลดีเด่นต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับทางคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
       

 [ 23/03/2558 ]พิธีมอบประกาศนียบัตร แผนกวิชาเสริมสวย  [  565 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยอาจารย์ยงยุทธ วิริยะพานิชภักดี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 17/03/2558 ]การดำเนินโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง  [  240 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, โรงเรียนสบเมยวิทยาคม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว 
       

 [ 27/02/2558 ]รับมอบเกียรติบัตร จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่  [  532 ครั้ง ]
 
   

นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมงานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ ๑๕ “บูรณาการค่านิยม ชื่นชมอาชีพ สู่การดำรงชีวิต” ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ และในครั้งนี้ ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล  
ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่ให้การสนับสนุน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน


       

 [ 24/02/2558 ]พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  608 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 24/02/2558 ]ทำบุญวิทยาลัยเทคนิคสารภี(วันสถาปนา)  [  259 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการทำบุญวิทยาลัยเทคนิคสารภี(วันสถาปนา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานจุดธูปเทียน
       

 [ 23/02/2558 ]กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  386 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกีฬาสีภายวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวศิน  บุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

       

 [ 10/02/2558 ]รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557  [  1069 ครั้ง ]
 
    ในวันนี้ 8 ก.พ. 2558 เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน ถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด ประเภทที่ 1 ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ผลการประกวด สิ่งประดิษฐ์ ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้อันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ นายณัฐภพ ยองเพชร นายธนพล จัมปามาลา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข นายชัยวัตร การะเกษ
       

 [ 30/01/2558 ]พิธีพระราชทานเข็ม "ส.ธ."  [  308 ครั้ง ]
 
   พิธีพระราชทานเข็ม "ส.ธ." เนื่องในวโรกาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดอาคาร "รัตนาทร" ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
       

มีจำนวนทั้งหมด 346 รวมทั้งหมด : 18 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
50.17.18.84

+
ขณะนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
159
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1484
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
18279
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
99946
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater