ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 12/04/2559 ]ตรวจเยี่ยมศูนย์ ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย  [  153 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับสารภี ถนนซุปเปอร์ไฮเวยเชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ นาย วิรัช สุปรียาพร ปลัดอาวุธโสอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า รอง ผกก.สส.สภ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ นาย ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ
       

 [ 12/04/2559 ]พิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 59  [  142 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับสารภี ถนนซุปเปอร์ไฮเวยเชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนาย วิรัช สุปรียาพร ปลัดอาวุธโสอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๙ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
       

 [ 28/03/2559 ]พิธีเปิด โครงการมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ประจำปี 2559 PTT Enging Tune Up  [  311 ครั้ง ]
 
   นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ประจำปี 2559 PTT Enging Tune Up ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2559 ในช่วงเวลา 09.00- 17.00 น. ของทุกวัน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสารภี โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทย ที่ใช้รถยนต์ทุกคน ให้ตระหนักถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ตลอดจนช่วยในเรื่องของปัญหามลภาวะทางอากาศ เนื่องจากรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะมีการปล่อยไอเสียลดลง ช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน 3. เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันของประชาชน 4. ให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขับขี่อย่างไร ให้ประหยัดน้ำมัน 5. เป็นการช่วยนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้ใช้เวลาว่าง จากการปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนมีรายได้เสริม โดยมีนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
       

 [ 17/03/2559 ]การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  [  316 ครั้ง ]
 
   คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการกองทุนการศึกษา จัดการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและวิชาฝีมือหัตถกรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
       

 [ 7/03/2559 ]พิธีลงนามความร่วมมือ  [  515 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีและโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามโครงการกองทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 26/02/2559 ]พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  607 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 26/02/2559 ]ทำบุญวิทยาลัยเทคนิคสารภี(วันสถาปนา)  [  424 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการทำบุญวิทยาลัยเทคนิคสารภี(วันสถาปนา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานจุดธูปเทียน

       

 [ 20/02/2559 ]กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕  [  534 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว  ในการนี้ได้มีนักวิ่งจากชมรมต่างๆ เข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
       

 [ 20/02/2559 ]มอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างเสริมสวย  [  238 ครั้ง ]
 
   แผนกเสริมสวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างเสริมสวย ให้กับมูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร์ บ้านทองอยู่ เชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
       

 [ 30/01/2559 ]กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  722 ครั้ง ]
 
   ทางงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกีฬาสีภายวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวศิน บุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
       

 [ 24/01/2559 ]เปิดบ้านวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  519 ครั้ง ]
 
   ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการ"เปิดบ้านวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" โดยได้รับเกียรติจากท่านศิริพร กิจเกื้อกูล มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้คำแนะนำ ข้อคิดต่างๆ และนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อท่านประธาน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก เข้าเยี่ยมชมผลงานทางด้านวิชาการ ของแต่ล่ะแผนก สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กิจกรรมโครงการ ๑๐๘ อาชีพ
       

 [ 24/01/2559 ]การพัฒนาความร่วมมือ (สัมมนาครูแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สพฐ.)  [  263 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินการพัฒนาความร่วมมือ (สัมมนาครูแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สพฐ.) โดยได้รับความสนใจจากคณะครูแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านศิริพร กิจเกื้อกูล มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้คำแนะนำ ข้อคิดต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 24/01/2559 ]การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  294 ครั้ง ]
 
   
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดเล็กเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ชมการแสดงต้อนรับ นิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 24/01/2559 ]การยกย่องเชิดชูเกียรติข้ารากรครูและบุคลากรดีเด่น  [  313 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้ารากรครูและบุคลากรดีเด่น เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 24/01/2559 ]การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  [  189 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีและโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้ง ๒ แห่ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองรับเป็นเจ้าภาพ ภายในงานมีการแข่งขันกีฬามหาสนุกหลายๆ ชนิด สร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากรเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
       

 [ 14/01/2559 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี  [  490 ครั้ง ]
 
   
ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้สรุปโครงการ ผลงาน รางวัลดีเด่นต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับทางคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

       

 [ 9/01/2559 ]กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙  [  414 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
       

 [ 8/01/2559 ]วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  [  337 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ในการได้รับเกียรติจากนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ

       

 [ 7/01/2559 ]ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙  [  384 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ นำโดย นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะรองผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีพระสงฆ์รับนิมนต์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

       

 [ 4/01/2559 ]คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการท  [  457 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา ในการนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานทางด้านวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา
       

มีจำนวนทั้งหมด 382 รวมทั้งหมด : 20 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.167.125.101

+
ขณะนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
49
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
62
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
111
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9080
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
114359
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater