ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 13/12/2557 ]กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  [  38 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ซึ่งเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร


       

 [ 9/12/2557 ]จิตอาสา ทำความสะอาดถนน เชียงใหม่-ลำพูน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557  [  47 ครั้ง ]
 
   จิตอาสา ทำความสะอาดถนน เชียงใหม่-ลำพูน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557
       

 [ 9/12/2557 ]เข้ากิจกรรมวันพ่อ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี 2557  [  30 ครั้ง ]
 
   เข้ากิจกรรมวันพ่อ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี 2557
       

 [ 1/12/2557 ]กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  [  130 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
       

 [ 19/11/2557 ]การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี  [  138 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
       

 [ 30/10/2557 ]ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด  [  154 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานในการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ให้แก่สถานีตำรวจสารภี โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจสารภี เป็นผู้รับมอบ โดย นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้นำความรู้ที่เรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ในโครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 2 “วิชานี้ไม่มี “A” มีแต่ “ดี” ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อช่วยเหลือสังคมในการแจ้งภัยให้แก่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสารภี โดยมี สวทช.ภาคเหนือ และตำรวจสารภีให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ที่ติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ และเฝ้าติดตามดูแลในระบบส่วนกลางระบบแจ้งภัยตาสับปะรด เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแจ้งภัยให้กับชุมชน ห้างร้าน โดย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาให้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเพื่อคอยดูแลติดตามผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera สถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้งต้องมีการระบุตำแหน่งพิกัด GPS (latitude, longitude) กำหนดชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร โดยมีการกำหนดค่าที่ง่ายผ่านทางส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface, GUI ) ของเครื่อง เมื่อบันทึกค่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง ซึ่งระบบส่วนกลางจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้ง เมื่อคลิกข้อมูลในระบบจะสามารถดูภาพเหตุการณ์ในตำแหน่งต่างๆ ผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพและปรับตำแหน่งของกล้องให้หมุนตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กดปุ่ม Emergency Button สิ่งประดิษฐ์จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางพร้อมถ้าแสดงตำแหน่งพิกัดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอสารภี จำนวน 10 จุด
       

 [ 27/10/2557 ]การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  161 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราชในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอสารภี นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นประธานในพิธี
       

 [ 7/10/2557 ]ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่  [  206 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมต้อนรับนายจตุรนต์ แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการท่านใหม่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และพร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
       

 [ 25/09/2557 ]การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  [  183 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
       

 [ 17/09/2557 ]โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องกลอัตโนมัติ CNC LATHE, CNC MILLING และโปรแกรม ART CAM  [  234 ครั้ง ]
 
   

ทางแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องกลอัตโนมัติ CNC LATHE, CNC MILLING และโปรแกรม ART CAM เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยวิทยากร นายนพปฎล อัจนารมย์วาท ตัวแทนจากบริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม


       

 [ 17/09/2557 ]นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  [  160 ครั้ง ]
 
   

นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ ครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการเปิดพิธี ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


       

 [ 17/09/2557 ]โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องฉีดพลาสติก 3 มิติ (3 D PRINTER)  [  130 ครั้ง ]
 
   

ทางแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องฉีดพลาสติก 3 มิติ (3 D PRINTER) ให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยมีวิทยากร นาย สมรรถพร อุนจะนำ นาย อนุชา พัฒนาวงศ์กร ตัวแทนจาก หจก.แอดวานช์ ไอเดีย เมคคาทรอนิกส์


       

 [ 17/09/2557 ]โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  [  127 ครั้ง ]
 
   แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการศึกษาดูงานแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ บริษัท อีจิซเทค จำกัด
       

 [ 1/09/2557 ]โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  [  192 ครั้ง ]
 
   ทางฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา  ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรมาบรรยายในโครงการดังกล่าว
       

 [ 27/08/2557 ]งานประชุมผู้ปกครอง ครูแนะแนวโรงเรียนและระบบเครือข่ายประประสัมพันธ์ชุมชน การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศ  [  198 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ครูแนะแนวโรงเรียนและระบบเครือข่ายประประสัมพันธ์ชุมชน การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มากล่าวเปิดงานต้อนรับกล่าวต้อนรับคณะจากบริษัท CP ALL คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา
       

 [ 27/08/2557 ]โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการเข้าค่าย DAY-CAMP  [  174 ครั้ง ]
 
   

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ดำเนินโครงการโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการเข้าค่าย DAY-CAMP ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายสุวศิน  ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


       

 [ 8/08/2557 ]กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕จ  [  309 ครั้ง ]
 
   
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคสารภี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ในวัน ศุกร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 8/08/2557 ]การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taiwan Shoufu University  [  223 ครั้ง ]
 
   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taiwan Shoufu University เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามสาขางานต่างๆ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗


       

 [ 21/07/2557 ]ร่วมพิธีถวายราชดุดีและทบทวนคำปฎิญาณวันลูกเสืออากาศครบรอบปีที่ ๕๐  [  267 ครั้ง ]
 
   กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชดุดีและทบทวนคำปฎิญาณวันลูกเสืออากาศครบรอบปีที่ ๕๐ ณ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       

 [ 10/07/2557 ]กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  [  385 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าแคโยง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน
       

มีจำนวนทั้งหมด 315 รวมทั้งหมด : 16 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
23.23.8.131

+
ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
592
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
20411
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
81265
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater