วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975

ผู้ดูแลระบบ นายวราพล ละออสุวรรณ
E-mail : varapon@gmail.com